70-lecie AMKL

Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia Akademii Muzycznej we Wrocławiu


70-lecie AMKL

Rok akademicki 2018/2019 ma dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu szczególne znaczenie. W roku tym bowiem Uczelnia nasza obchodzi Jubileusz 70-lecia. Patronat honorowy nad Jubileuszem 70-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W minionych dekadach Uczelnia przechodziła różnorodne przeobrażenia. Rozwijała się wraz ze swym miastem, ewoluując od niewielkiej, choć bogatej w wybitne osobowości jednowydziałowej placówki, do nowoczesnego, otwartego na świat centrum kształcenia młodych artystów muzyków, prowadzącego bogatą działalność artystyczną i naukową o zasięgu międzynarodowym, stanowiącego ważne ogniwo życia artystycznego Wrocławia, Dolnego Śląska i naszego kraju.

W tym szczególnym dla nas roku serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z:

Rok Jubileuszu 70-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pełen będzie niezwykle ciekawych przedsięwzięć – koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych, recitali solowych, pokazów scenicznych, koncertów jazzowych, chóralnych, festiwali, konkursów. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć odnajdziemy także kursy i klasy mistrzowskie, prezentacje twórczości młodych kompozytorów, wreszcie wystawy, sesje, sympozja, seminaria i konferencje naukowe. Bogate spektrum wydarzeń Roku Jubileuszu 70-lecia naszej Uczelni pomyślane zostało jako forum prezentacji Akademii poprzez twórcze dokonania studentów, doktorantów, absolwentów, pedagogów i zaproszonych gości. Jest naturalne, że nasza radość z owych prezentacji będzie tym głębsza, im liczniej zechcą nam Państwo we wspomnianych wydarzeniach towarzyszyć. Szczegółowe informacje o wydarzeniach Roku Jubileuszu 70-lecia Uczelni odnajdą Państwo klikając na niniejszy link [Kalendarium].  

Zapraszając uprzejmie do udziału w wydarzeniach Roku Jubileuszu 70-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu życzymy Państwu, by udział w nich dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Życzymy, by wrażenia te były źródłem satysfakcji, płynącej  z odkrywania piękna muzyki.Obchody 70-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu odbywają
się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018​

Zobacz również