AEC

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu należy do Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów i Akademii Muzycznych - Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen, zrzeszającego ponad 300 uczelni muzycznych. Akademia bierze czynny udział w prowadzonych przez AEC działaniach dotyczących zarówno sfery merytorycznej procesu kształcenia, jak i organizacji systemu nauczania; jako partner w ramach unijnych programów Stowarzyszenie animuje bowiem prace na rzecz udoskonalania systemu wyższego szkolnictwa muzycznego w Europie.

Więcej informacji na stronie:  www.aec-music.eu