Wydział:

 • kształci studentów w trzech zakresach: 

  - edukacja muzyczna

Zakres edukacja muzyczna ukierunkowana jest na kształcenie kadry pedagogicznej dla potrzeb różnych poziomów edukacji ogólnej (na studiach I stopnia – przedszkoli i szkół podstawowych; na studiach II stopnia –ponadpodstawowych) i muzycznej (szkół muzycznych I stopnia) oraz dla różnych placówek artystycznych w zakresie wszelkiego typu zajęć umuzykalniających prowadzonych w ruchu amatorskim.

           - prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych

Zakres prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych przygotowuje dyrygentów z kwalifikacjami do kierowania zespołami o różnych obsadach (na studiach I stopnia – zespołami w szkolnictwie ogólnym i muzycznym I stopnia oraz w ruchu amatorskim; na studiach II stopnia – także w szkolnictwie muzycznym II stopnia oraz w zespołach zawodowych).

          - muzyka kościelna

Zakres muzyka kościelna umożliwia zdobycie wykształcenia muzyczno-liturgicznego. Przygotowuje do zawodu organisty – muzyka kościelnego, w tym do wykonywania organowego akompaniamentu liturgicznego i akompaniamentu do pieśni kościelnej, a także do pełnienia funkcji kantora i psałterzysty, do prowadzenia chórów, scholi i zespołów wokalno-instrumentalnych dla potrzeb życia parafii oraz do pracy o charakterze edukacyjnym (na studiach I stopnia – do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie muzyki kościelnej; na studiach II stopnia – także w szkołach organistowskich).

 • umożliwia rozwijanie talentów muzycznych w ramach zajęć dydaktycznych i działalności artystycznej, a także warsztatów prowadzonych przez zapraszanych z Polski i zagranicy specjalistów,
   
 • zapewnia udział w ciekawych projektach muzycznych we Wrocławiu, w Polsce i za granicą, m.in. w wykonaniach wielkich dzieł wokalno-instrumentalnych,
   
 • oferuje przygotowanie pedagogiczne (psychologia, pedagogika, zajęcia metodyczne),
   
 • wyzwala kreatywność i umożliwia integrację studentów w ramach przynależności do kół artystyczno-naukowych i Samorządu Studenckiego.