Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oferuje dodatkowe miejsca na studiach I i II stopnia! Od 1 sierpnia prowadzimy rekrutację na kierunki studiów: jazz i muzyka estradowa, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i muzyka kościelna. 

Termin otwarcia Internetowej Rejestracji Kandydatów („IRK”):
1 sierpnia 2019 r., godz. 9.00

Termin zamknięcia sytemu IRK:
w ostatnim dniu składania wymaganych dokumentów rekrutacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów, godz. 15.00.

więcej ⇒