Uprzejmie przypominamy o możliwości korzystania z komputerów domowych z baz muzycznych, do których AMKL wykupiła dostęp ​(EBSCO, RILM, kolekcja czasopism humanistycznych Cambridge University Press, Naxos Music Library, czasopismo "Wychowanie Muzyczne") oraz o możliwości korzystania z bibliotek cyfrowych, repozytoriów i innych zasobów wiedzy ogólnej i muzycznej w otwartym dostępie: