Tomasz Głuchowski - absolwent kaliskich szkół średnich: Technikum Budowy Fortepianów oraz PSM II st. (klasa organów Kazimierza Madziały). W latach 1996-2004 studiował organy (Klemens Johannes Kaminski) i klawesyn (Marta Czarny-Kaczmarska) we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Oprócz studiów i kursów mistrzowskich, istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii (2008-10), gdzie miał sposobność kształcić się na historycznych instrumentach pod okiem Petera van Dijka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich (Andrzej Chorosiński, Magdalena Czajka) w maju 2011 r. uzyskał stopień doktora sztuki.

Organista wrocławskiego kościoła Św. Wojciecha (OO Dominikanie). Wykładowca akademicki w macierzystej uczelni (Zakład Muzyki Kościelnej), nauczyciel klawesynu i organów we wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i zagranicą. Posiada w swoim dorobku 8 płyt CD z muzyką organową i kameralną (klawesyn/bc.).

Współzałożyciel i kierownik artystyczny wrocławskiego zespołu muzyki dawnej Ars Concordiae. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Opus Organi, członek wielu stowarzyszeń (VEESO, SPMK, Ars & Studium, TMiBZK). Stroiciel historycznych instrumentów klawiszowych (w ramach współpracy z NFM - m.in. Wratislavia Cantans, Forum Musicum).