EUROSTUDENT - największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów. Dołącz!

Organizatorzy zachęcają wszystkich studentów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki EUROSTUDENT. Zebrane dane zostaną udostępnione do celów naukowych i statystycznych niekomercyjnych w zanonimizowanej formie naukowcom i innym użytkownikom. Będą stanowić cenne źródło informacji do analiz dla osób zainteresowanych.

Wypełnienie ankiety zajmuje jedynie 15 minut! 
Ankieta jest dostąpna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

LINK DO ANKIETY: https://pbs.pl/eurostudent ⇒
 

                

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kontakt: eurostudent@pbs.plWe participate in the largest European research project on the life of students in the form of an online survey – EUROSTUDENT. Join!
We invite you to take part in the survey of all participants of the studies: first degree, second degree, uniform master's and postgraduate.
The survey will take about 15 minutes, it is available until the end of June. Fill out today:
 https://pbs.pl/eurostudent ⇒

We assure you that your vote will be of great importance for the reliability of results and the representativeness of the research, and thus for the comparability of Poland's results compared to other European countries.
Share your story and experiences! Thank you for your time!

Research Team EUROSTUDENT

Do you want to know more? Visit: https://www.eurostudent.eu/   Write: eurostudent@pbs.pl
For carrying out the research in Poland is responsible independent research agency PBS Sp. z o.o. on behalf of the Ministry of Science and Higher Education. Contact: eurostudent@pbs.pl

Galeria