Gratulacje JM Rektora prof. dra hab. Krystiana Kiełba dla Pracowników AMKL, którym przyznano nagrody i odznaczenia oraz dla Studentów AMKL, którzy otrzymali stypendia