W dniach 2-7 marca 2020 r. odbędzie się trzecia już edycja wyjątkowego konkursu dla młodych dyrygentów - III Ogólnopolski Konkurs Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego. Termin zgłoszeń na konkurs upływa 30 listopada bieżącego roku. 

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego odbyła się w naszej Akademii Muzycznej w grudniu 2013 r. i cieszyła się ogromnym powodzeniem, potwierdzając oczekiwania studentów co do wyboru takiej właśnie formy współzawodnictwa. Zainteresowanie drugą edycją Konkursu (który odbył się w roku 2016) dowiodło, że stał się on wspaniałym wydarzeniem artystycznym pozwalającym ujawnić młode dyrygenckie talenty a równocześnie umozliwiającym kompleksowe spojrzenie i dyskusję nad kondycją i przyszłością młodej polskiej dyrygentury. 

więcej informacji ⇒