Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Uczelni Artystycznych Wrocławia

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 Uczelni Artystycznych Wrocławia
7 października 2019 r., godz. 11.00
Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1

W Inauguracji Roku Akademickiego wezmą udział:

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie – Filia we Wrocławiu
Akademia Sztuk Plastycznych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu