p.o. Kierownika   
prof. dr hab. Grażyna Bożek-Wota
 

Członkowie
prof. dr hab. Magdalena Blum
prof. dr hab. Helena Furmanowicz-Kurzyńska
dr hab. Anna Gągola, prof. AMKL
dr hab. Barbara Orłukowicz, prof. AMKL
dr hab. Ewa Prawucka, prof. AMKL
dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. AMKL
dr hab. Anna Rutkowska-Schock, prof. AMKL
dr hab. Mirosław Gąsieniec
dr hab. Joanna Litwin-Fenc
dr hab. Ekaterina Ounterberguer-Pukhalskaya
dr hab. Julita Przybylska-Nowak
dr hab. Marek Werpulewski
dr Witold Janusz
dr Katarzyna Kluczewska
dr Monika Kruk
dr Renata Mieszkiełło
dr Beata Paszko
dr Justyna Skoczek
dr Teresa Worońko
dr Elżbieta Zawadzka
mgr Adam Jezierzański
mgr Alina Kierblewska-Januszkiewicz
mgr Maria Miszczak
mgr Alina Wojtowicz