p.o. Kierownika
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil


Członkowie honorowi
prof. Leszek Wisłocki

Członkowie
prof. dr hab. Krystian Kiełb
prof. dr hab. Marcin Bortnowski
prof dr hab. Agata Zubel-Moc
dr hab. Cezary Duchnowski, prof. AMKL
dr hab. Paweł Hendrich
dr hab. Sebastian Ładyżyński
dr hab. Michał Moc
dr Katarzyna Dziewiątkowska
dr Tomasz Kulikowski
dr Ryszard Osada
dr Adam Porębski
dr Grzegorz Wierzba

Pracownia Kształcenia Słuchu i Wyobraźni Muzycznej
dr hab. Michał Moc - kierownik
dr Katarzyna Dziewiątkowska
dr Amelia Golema
 

Pracownia Muzyki Teatralnej i Filmowej
dr hab. Sebastian Ładyżyński - kierownik
dr hab. Paweł Hendrich
dr Adam Porębski

Studio Kompozycji Komputerowej
dr hab. Cezary Duchnowski, prof. AMKL - kierownik
prof. dr hab. Marcin Bortnowski
prof. dr hab. Stanisław Krupowicz 
prof. dr hab. Agata Zubel-Moc
dr hab. Paweł Hendrich
dr Marcin Rupociński
dr Grzegorz Wierzba