Katedra Wokalistyki
 

Kierownik 
prof. dr hab. Bogdan Makal

Członkowie
prof. dr hab. Piotr Łykowski
prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska
prof. dr hab. Tadeusz Pszonka
prof. Barbara Ewa Werner
prof. nadzw. dr hab. Maria Czechowska-Królicka
ad. dr hab. Monika Kolasa-Hladíková
ad. dr hab. Andrzej Kosendiak
ad. dr hab. Olga Ksenicz
ad. dr Aleksandra Kubas-Kruk
as. Paweł Kołodziej
as. Joanna Zawartko-Kołodziej
st. wykł. Roberto Skolmowski
wykł. Elżbieta Lejman-Krzysztyniak
wykł. Marcin Misiura

Współpraca
prof. Danuta Paziuk-Zipser
prof. Eugeniusz Sąsiadek
mgr Marcelina Beucher
mgr Przemysław Borys
mgr Jan Butryn
mgr Kazimierz Myrlak
mgr Violetta Wysocka-Marciniak