Katedra Wokalistyki
 

Kierownik 
prof. dr hab. Bogdan Makal

Członkowie
prof. dr hab. Piotr Łykowski
prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska
prof. dr hab. Tadeusz Pszonka
prof. Barbara Ewa Werner
dr hab. Maria Czechowska-Królicka, prof. nadzw.
dr hab. Andrzej Kosendiak, prof. nadzw.
dr hab. Monika Kolasa-Hladíková
dr hab. Olga Ksenicz
dr Aleksandra Kubas-Kruk
mgr Paweł Kołodziej
mgr Joanna Zawartko-Kołodziej
mgr Roberto Skolmowski
mgr Elżbieta Lejman-Krzysztyniak
mgr Marcin Misiura

Współpraca
prof. Danuta Paziuk-Zipser
mgr Przemysław Borys
mgr Jan Butryn
mgr Violetta Wysocka-Marciniak