Uwaga:

Uprzejmie informujemy, iż termin składania dokumentacji do konkursu „Wrocławska Magnolia” (XVII edycja) został wydłużony i w związku z tym uprzejmie prosimy o dostarczenie kompletnej dokumentacji - w wersji tradycyjnej, tj. przewidzianej regulaminem do dr hab. Pawła Cylulko (Pełnomocnika Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu) najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2020 r.
Jednocześnie w obecnej chwili (zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2) - prosimy o wcześniejsze przesłanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej.

 Konkurs „WROCŁAWSKA MAGNOLIA” 2019-2020
(XVII edycja)

 

W imieniu Prezydenta Wrocławia zapraszamy absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do wzięcia udziału w XVII edycji Konkursu „WROCŁAWSKA MAGNOLIA”. Tegoroczna edycja Konkursu skierowana jest do absolwentów wrocławskich uczelni, których prace magisterskie obronione w roku akademickim 2018/2019 dotyczyły zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian. Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi. Kompletną dokumentację konkursową uprzejmie prosimy o dostarczenie do dr hab. Pawła Cylulko - Pełnomocnika Rektora ds. wyłonienia pięciu najlepszych prac w ramach naszej Uczelni najpóźniej do dnia 23 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu (w tym m.in. Regulamin i Formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego: https://wca.wroc.pl/edycja-xvii-20192020.