Zapraszamy do udziału w XVIII edycji konkursu 'Wrocławska Magnolia" adresowanym do absolwentów wrocławskich uczelni, którzy w swoich pracach magisterskich podej
mują tematykę kompleksowo rozumianej jakości życia wrocławian. 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które zostały obronione w roku akademickim 2019/202, uzyskały co najmniej ocenę dobrą, skoncentrowane są wokół zagadnień poprawy szeroko pojętej jakości życia wrocławian, w tym również ochrony życia i zdrowia. Proponowane rozwiązania muszą być możliwe do zastosowania z korzyścią dla mieszkańców miasta. 

Organizatorem konkursu jest Prezydent Wrocławia, a za jego realizację odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Wszelkie informacje są dostępne na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego https://wca.wroc.pl/o-konkursie-wroclawska-magnolia

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o przesłanie kompletnej, zgodnej z regulaminem dokumentacji na adres: daniela.colonna-kasjan@amkl.edu.pl do dnia 26.04.2021 r.