Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do
Działu Nauczania i Spraw Studenckich


Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich
mgr Beata Opala 
tel. + 48 71 31 00 511
e-mail: beata.opala@amuz.wroc.pl


Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
mgr Anna Wasinkiewicz 
tel. +48 71 31 00 514
e-mail: anna.wasinkiewicz@amuz.wroc.pl

Wydział Instrumentalny
mgr Anna Gonerska-Matuszewska
tel. +48 71 31 00 516
e-mail: anna.gonerska@amuz.wroc.pl

mgr Magdalena Turowska
tel. +48 71 31 00 513
e-mail: magdalena.turowska@amuz.wroc.pl

Wydział Wokalny
Katarzyna Schmidt
tel. +48 71 31 00 515
e-mail: katarzyna.schmidt@amuz.wroc.pl

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
mgr Agnieszka Jakubiak 
tel. +48 71 31 00 512 
e-mail: agnieszka.jakubiak@amuz.wroc.pl