Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do
Działu Nauczania i Spraw Studenckich


Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Mariola Kalinowska
tel: +48 71 31 00 670
e-mail: mariola.kalinowska@amkl.edu.pl

Wydział Instrumentalny
mgr Anna Gonerska-Matuszewska
tel. +48 71 31 00 516
e-mail: anna.gonerska@amkl.edu.pl

mgr Anna Stelmach
tel. +48 71 31 00 514
e-mail: anna.stelmach@amkl.edu.pl

Wydział Wokalny
Katarzyna Schmidt
tel. +48 71 31 00 515
e-mail: katarzyna.schmidt@amkl.edu.pl

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
mgr Agnieszka Jakubiak 
tel. +48 71 31 00 512 
e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl

Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich
mgr Marta Broughton
tel. +48 71 31 00 511
e-mail: marta.broughton@amkl.edu.pl