Wydział organizuje kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia I stopnia. Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych zajęć z przedmiotów egzaminacyjnych:
- 10 godzin zajęć z kształcenia słuchu
- 10 godzin z harmonii,
przeprowadzonych w pięciu blokach 4-godzinnych, po 2 godziny z obydwu przedmiotów, przeprowadzonych w soboty w dniach: 16, 30 marca i 6, 13, 27 kwietnia 2019 r.

Zajęcia odbywać się będą w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, w grupach od 6 do11 osób, w godzinach od 11.00 do 14.30.
Koszt kursu wynosić będzie 480 zł.