PROFESOR ZWYCZAJNY
prof. dr hab. PIOTR ŁYKOWSKI - śpiew solowy
prof. dr hab. BOGDAN MAKAL - śpiew solowy
prof. dr hab. AGATA MŁYNARSKA-KLONOWSKA - śpiew solowy
prof. BARBARA EWA WERNER - śpiew solowy

PROFESOR NADZWYCZAJNY
prof. dr hab. MAGDALENA BLUM - praca z korepetytorem
prof. dr hab. TADEUSZ PSZONKA - śpiew solowy
dr hab. MARIA CZECHOWSKA-KRÓLICKA - śpiew solowy
dr hab. ANDRZEJ KOSENDIAK - śpiew zespołowy 
dr hab. BARBARA ORŁUKOWICZ - praca z korepetytorem
dr hab. ANNA PRZYJEMSKA-ŚPIEWAK - praca z korepetytorem
dr hab. ANNA RUTKOWSKA-SCHOCK - praca z korepetytorem

ADIUNKT
dr hab. MONIKA KOLASA-HLADÍKOVÁ - śpiew solowy 
dr hab. OLGA KSENICZ - śpiew solowy
dr hab. JOANNA LITWIN-FENC - praca z korepetytorem
dr ALEKSANDRA KUBAS-KRUK - śpiew solowy
dr JUSTYNA SKOCZEK - praca z korepetytorem

ASYSTENT
mgr PAWEŁ KOŁODZIEJ - śpiew solowy
mgr JOANNA ZAWARTKO-KOŁODZIEJ - śpiew solowy

STARSZY  WYKŁADOWCA
dr WITOLD JANUSZ - praca z korepetytorem
dr RENATA MIESZKIEŁŁO - praca z korepetytorem, fortepian
dr EKATERINA OUNTERBERGUER-PUKHALSKAYA - praca z korepetytorem, fortepian
dr ANDRZEJ WOLAŃSKI - historia muzyki
mgr ROBERTO SKOLMOWSKI - sceny wokalno-aktorskie, opracowanie sceniczne partii
mgr IRENA WOLNIEWSKA - czytanie nut głosem

WYKŁADOWCA
mgr TOMASZ KACZMAREK - praca z korepetytorem
mgr MONIKA KRUK - praca z korepetytorem
mgr ELŻBIETA LEJMAN-KRZYSZTYNIAK - praca nad plastyką ciała
mgr MARCIN MISIURA - etiudy sceniczne
mgr ALEKSANDRA ORŁUKOWICZ - praca z korepetytorem
mgr IZABELLA PARADOWSKA - kształcenie słuchu

NAUCZYCIELE AKADEMICCY INNYCH WYDZIAŁÓW PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA WYDZIALE WOKALNYM
prof. TADEUSZ ZATHEY - przygotowanie muzyczne partii
dr KATARZYNA DZIEWIĄTKOWSKA - harmonia z ćwiczeniami
dr ŁUKASZ JUNGOWSKI - fortepian
mgr KATARZYNA KAMOLA-ŁUKASIK - język angielski
mgr DOROTA SOLAREWICZ - język niemiecki

WSPÓŁPRACA
prof. Danuta Paziuk-Zipser - śpiew solowy
dr hab. Ewelina Ciszewska - pantomima
dr hab. Joanna Subel - specjalistyczna literatura pieśniarska i oratoryjno-kantatowa
dr Małgorzata Jaworska - praca z korepetytorem
mgr Adam Banaszak - przygotowanie muzyczne partii
mgr Przemysław Borys - śpiew solowy
mgr Jerzy Butryn - śpiew solowy
mgr Agata Chodorek - śpiew solowy
mgr Anna Karaś - język włoski
mgr Izabela Polakowska-Rybska - śpiew zespołowy
mgr Stanisław Rybarczyk - przygotowanie muzyczne partii
mgr Anna Snelewska - praca z korepetytorem
mgr Teresa Tołłoczko - język włoski
mgr Violetta Wysocka-Marciniak - śpiew solowy
mgr Magdalena Zawartko - taniec