Wydział umożliwia zdobycie kwalifikacji do podjęcia ciekawej pracy:
- dyrygenta chóru lub zespołu instrumentalnego bądź wokalno-instrumentalnego,
- pedagoga w szkolnictwie ogólnokształcącym lub muzycznym,
- instruktora prowadzącego zajęcia muzyczne z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi,
- muzyka kościelnego – organisty i prowadzącego scholę,
- popularyzatora muzyki i animatora życia muzycznego.

Absolwenci kierunku znajdują miejsca pracy:
- w instytucjach kultury,
- w szkołach ogólnokształcących i muzycznych oraz innych placówkach edukacyjnych,
- w zawodowych chórach i zespołach wokalnych,
- w mediach – prasie, radiu, telewizji,
- w kościołach i instytucjach kościelnych.