Oferta studiów podyplomowych muzykoterapii kierowana jest do absolwentów studiów wyższych posiadających wiedzę i kompetencje muzyczne na poziomie co najmniej szkoły muzycznej I st. lub studium organistowskiego.
 

Celem studiów jest kształcenie profesjonalnej kadry muzykoterapeutów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie m.in. w placówkach służby zdrowia, w placówkach związanych z edukacją i terapią osób z niepełnosprawnością, w zakładach penitencjarnych, ośrodkach pomocy społecznej i resocjalizacji, w centrach rekreacyjnych.

Studia trwają dwa lata (4 semestry) i obejmują m.in. zajęcia z zakresu teorii, metod diagnozy, programowania muzyki, technik muzykoterapii oraz muzykoterapii w praktyce klinicznej (w rehabilitacji psychiatrycznej, w zaburzeniach psychicznych, nerwicowych, osób z uszkodzeniami CUN, surdo- i tyflomuzykoterapii), w programie studiów znajdują się także zajęcia arteterapii i choreoterapii.

Zajęcia odbywają się systemem zaocznym – raz w miesiącu (piątek, sobota, niedziela).

Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone są na terenie uczelni, ćwiczenia praktyczne z dziećmi i dorosłymi (w grupach) odbywają się w szpitalach, szkołach, ośrodkach rehabilitacyjnych i szkolno-wychowawczych na terenie Wrocławia.

Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych, płytoteki itp.

Pliki do pobrania