Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia. Celem ich jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji w zakresie umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć nauczania początkowego gry na instrumencie. W oparciu o koncepcje wdrażane w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: od metodyki i współczesnych technik nauczania gry na instrumencie wraz ze specjalistyczną literaturą muzyczną, po praktykę prowadzenia zajęć indywidualnych w oparciu o znajomość psychofizycznego rozwoju dziecka.

Uczestnikom gwarantuje się dostęp do zbiorów bibliotecznych.

 

Studia trwają trzy semestry i obejmują między innymi zajęcia w zakresie:

  • metodyki nauczania początkowego gry na instrumencie,
  • współczesnych technik nauczania gry na instrumencie,
  • specjalistycznej literatury muzycznej,
  • rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku szkolnym,
  • praktyki pracy z dziećmi.

Pliki do pobrania