Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na mocy Uchwały z dnia 3 września br. wydało ocenę pozytywną dla kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki działającego w ramach Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii AMKL. Zespół oceniający szczególnie docenił działania badawcze i artystyczne oraz ich efekty, jak również wzorcowe wypełnianie zadań statutowych i regulaminowych.

Zespół zarekomendował przyznanie Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w dwóch kategoriach: Otwarty na świat oraz Partner dla rozwoju.