Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Krystian Kiełb został wybrany na członka pierwszej Rady Doskonałości Naukowej. To nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej, zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Rozpoczęcie działalności RDN jest kolejnym etapem wdrażania „Konstytucji dla Nauki”, obejmującej także reformę systemu awansu naukowego. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.

Dyscyplinę sztuki muzyczne reprezentują trzy osoby wybrane w ogólnopolskich wyborach. Są to: prof. Piotr Kusiewicz (AM Gdańsk), prof. Krystian Kiełb (AM Wrocław), prof. Paweł Łukaszewski (UMFC Warszawa). Więcej informacji znaleźć można pod linkiem:

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/05/20190523rdn1zaczniknr2-listakandydatwwybranychnaczonkwrdn.pdf

Kandydaturę prof. dra hab. Krystiana Kiełba zgłosiły Senaty następujących uczelni: Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej w Krakowie, Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną, w sposób tajny. Prawo głosu mieli doktorzy habilitowani
i profesorowi reprezentujący dyscyplinę sztuki muzyczne. Na kandydaturę prof. dra hab. Krystiana Kiełba oddano 171 głosów.