„Rozbudowa Akademii Muzycznej  we Wrocławiu – Budowa sali muzyczno–dydaktycznej wraz z infrastrukturą. POIS.11.03.00-00-028/09 w ramach działania 11.3 infrastruktura szkolnictwa artystycznego priorytetu XI Kultura i dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013"

www.pois.gov.pl

Projekt, którego celem jest rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu, obejmuje wybudowanie oraz wyposażenie nowego kompleksu dydaktyczno – koncertowego.

W ramach kompleksu powstanie m.in.:

  • Sala koncertowa/ duża sala muzyczno-dydaktyczna mieszcząca 290 osób,
  • Sala audytoryjna / mała sala koncertowa mieszcząca 90 osób,
  • Duża sala prób,
  • Zespół pomieszczeń studyjnych dla Studia Technik Multimedialnych zapewniający warunki do realizacji profesjonalnych nagrań, skomunikowany z salą koncertową Zespół pomieszczeń studyjnych dla Studia Kompozycji Komputerowej i Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej zapewniający warunki do realizacji muzyki elektroakustycznej, komputerowej, teatralnej i filmowej, prowadzenia specjalistycznych zajęć, ćwiczeń i wykładów w tych dziedzinach, realizacji warsztatów i kursów oraz badań naukowych,
  • Zespół sal wykładowych zabezpieczający dobre warunki audytoryjne i spełniający kryteria nowoczesnych metod przekazu,
  • Zespół sal ćwiczeniowych i dydaktycznych, w tym 2 duże sale prób zespołowych pełniące również rolę garderób dla zespołów muzycznych

Powstały obiekt koncertowo-dydaktyczny zapewni możliwość realizacji prób i koncertów dużych formacji, przedstawień operowych i teatralnych, projektów z zakresu muzyki elektroakustycznej i komputerowej, organizacji konferencji naukowych, seminariów, nagrań koncertowych i studyjnych. Obiekt będzie odznaczał się łatwym dostępem i komfortowymi warunkami do przyjęcia szerszej publiczności, w tym osób niepełnosprawnych.

Planowane zakończenie inwestycji - czerwiec 2013 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 51 985 602,30 zł

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej 33 565 235,21 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie  33 565 235,21 zł