RADA UCZELNI


dr h.c. Bogdan Zdrojewski - Przewodniczący
dr hab. Jacek Rogala
dr Edward Wąsiewicz
prof. dr hab. Krystian Kiełb
prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
dr hab. Jakub Stankiewicz
lic. Ewelina Szczęsna - Przewodnicząca Samorządu Studenckiego