RADA UCZELNI:

osoby niebędące członkami wspólnoty AMKL:
dr h.c. Bogdan Zdrojewski - przewodniczący
dr hab. Jacek Rogala
dr Edward Wąsiewicz

osoby będące członkami wspólnoty AMKL:
prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
dr hab. Jakub Stankiewicz

przewodnicząca Samorządu Studenckiego AMKL
lic. Ewelina Szczęsna