Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza na konsultacje społeczne w ramach planowanego projektu:

Przebudowa i aranżacja wybranych wnętrz służących działalności kulturalno-edukacyjnej w budynku głównym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu


Przedmiotem konsultacji jest proponowany program kulturalno-edukacyjny, dedykowany poszczególnym interesariuszom projektu.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag interesariuszy projektu na temat propozycji wypracowanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

W ramach konsultacji odbędzie się szereg spotkań, każde z nich poświęcone będzie konkretnej grupie odbiorców nowego programu.

Zapraszamy na poszczególne spotkania przedstawicieli:

  1. Osób niepełnosprawnych i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych

– konsultacje społeczne odbędą się w dniu 7 lutego 2020 r., o godzinie 14.00, w Sali 201 F (II piętro);

  1. Mieszkańców miasta Wrocławia

– konsultacje społeczne odbędą się w dniu 7 lutego 2020 r., o godzinie 16.00, w Sali 001 B (parter);

  1. Studentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego i przedstawicieli Samorządu Studenckiego

– konsultacje społeczne odbędą się w dniu 10 lutego 2020 r., o godzinie 12.00, w Sali 001 E (parter);

  1. Seniorzy i przedstawiciele organizacji aktywizujących osoby starsze

– konsultacje społeczne odbędą się w dniu 12 lutego 2020 r., o godzinie 12.00, w Sali 001 E (parter);

  1. Przedstawiciele placówek oświatowych

– konsultacje społeczne odbędą się w dniu 14 lutego 2020 r., o godzinie 12.00, w Sali 001 E (parter).

Na spotkaniach zapoznają się Państwo z propozycją oferty kulturalno-edukacyjnej, która jest również dostępna na naszej stronie (pod poniższym ogłoszeniem), a następnie poprosimy Państwa o przekazanie uwag w postaci e-mailowej bądź papierowej.

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie internetowej www.amuz.wroc.pl.

Osobą do kontaktów dot. konsultacji jest p. Tomasz Bąkowski tomasz.bakowski@amkl.edu.pl, tel.: 71 310 05 76