Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż z dniem .................... uruchomiony zostaje system elektronicznej rezerwacji sal w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. 
Prosimy  o zapoznanie się z załączonym poniżej nowym Regulaminem  rezerwacji i korzystania z sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 4/2019 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lutego 2019 r.

Wszelkie pytania dotyczące programu do rezerwacji sal prosimy kierować do Działu IT:
tel: +48 71 31 00 543
e-mail: dzial.informatyczny@amuz.wroc.pl