Drodzy Studenci I roku,
witamy serdecznie w gronie członków akademickiej społeczności!  

Cieszymy się, że już wkrótce spotkamy się w progach naszej Uczelni i będziemy mogli towarzyszyć Wam w rozpoczęciu pierwszego roku studiów.
Życzymy wytrwałości, satysfakcji i samych sukcesów!

Jednocześnie informujemy, że komunikaty dla studentów I roku znajdują się w zakładce STUDENT —> Student I roku - informacje, natomiast pozostałe treści (m.in. plany studiów, kalendarz akademicki, sylabusy) w zakładce STUDENT —> Student.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami prowadzenia zajęć w terminie od 1 października do 15 listopada 2020 r.

ZASADY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W AMKL:

W okresie od 1 października do 16 października 2020 r. zajęcia ze studentami pierwszego roku studiów I stopnia wszystkich kierunków — są realizowane w trybie stacjonarnym na terenie Akademii, zajęcia ze studentami pozostałych lat studiów są realizowane wyłącznie w trybie zdalnym.

W okresie od 17 października do 15 listopada 2020 r. zajęcia ze studentami wszystkich lat studiów
są realizowane:
w trybie zdalnym — za wyjątkiem zajęć, o których mowa poniżej,

w trybie stacjonarnym na terenie Akademii zajęcia indywidualne i zajęcia w małych grupach
(do 4 osób łącznie z prowadzącymi zajęcia) po spełnieniu warunków określonych
w zarządzeniu JM Rektora nr 33.