Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych
na studia I i II stopnia oraz na studia podyplomowe
2019/2020

 

POZIOM I FORMA KSZTAŁCENIA

Termin

Studia stacjonarne I i II stopnia

od 01.04.2019 r. do 24.05.2019 r.

Studia niestacjonarne I i II stopnia

od 01.04.2019 r. do 14.08.2019 r.

English Division

od 01.04.2019 r. do 14.08.2019 r.

Podyplomowe Studia Muzykoterapii

od 01.04.2019 r. do 14.06.2019 r.

Studia podyplomowe (oprócz Muzykoterapii)

od 01.04.2019 r. do 14.08.2019 r.

Studium Pedagogiczne

od 01.04.2019 r. do 27.09.2019 r.


 
 
 

Ostateczne terminy składania świadectwa dojrzałości
dla maturzystów 2019

 

Na studia stacjonarne:

  • 5 lipca 2019 r. – termin ostateczny przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia stacjonarne I i II stopnia, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2019
     
  • 13 września 2019 r. – termin ostateczny przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2019 i złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 5 lipca 2019 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania

Na studia niestacjonarne

  • 14 sierpnia 2019 r. – termin ostateczny przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia niestacjonarne I i II stopnia, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2019
     
  • 13 września 2019 r. – termin ostateczny przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia niestacjonarne, którzy po raz pierwszy przystępowali do egzaminu maturalnego w roku 2019 i złożyli odwołanie, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. złożyli w Akademii poświadczenie złożenia odwołania i także których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku tego odwołania.