Kierunek prowadzi studia stacjonarne: trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) i dwuletnie studia II stopnia (magisterskie). Przedmioty kierunkowe to kształcenie słuchu oraz – w zależności od specjalności: dyrygowanie, metodyka edukacji muzycznej i akompaniament liturgiczny z improwizacją. Obok zajęć ściśle związanych z danym zakresem plan studiów obejmuje m.in. lektoraty z języka obcego, przedmioty ogólnohumanistyczne i dotyczące marketingu. Bardzo ważnym nurtem są praktyki w placówkach edukacyjnych oraz zespołach muzycznych. Studenci uczęszczają na zajęcia zbiorowe bądź prowadzone indywidualnie lub w niewielkich grupach. Szczegółowe plany studiów i sylabusy poszczególnych przedmiotów dostępne są na naszej stronie internetowej: http://amuz.wroc.pl/wydzial-edukacji-muzycznej-choralistyki-i-muzyki-koscielnej-123