Szanowni Państwo,
 

1 października 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Równolegle Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało rozporządzenie dotyczące nowej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Oznacza to konieczność przystosowania naszej Uczelni do zmieniającej się sytuacji prawnej.

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed nami jest przygotowanie nowego Statutu, który - zgodnie z wymogami ustawowymi - musi zostać przyjęty przez Senat obecnej kadencji w terminie umożliwiającym jego wejście w życie 1 października 2019 r. Rozpoczęły się też prace nad doprecyzowaniem kształtu uczelni, ustanowieniem jej struktury i kompetencji organów, określeniem zasad gospodarki kadrowej i finansowej. Te cele będziemy realizować - podobnie jak w innych uczelniach - w specjalnie powołanych przeze mnie zespołach.

Nowe przepisy traktujemy przede wszystkim jako wielką szansę dla naszej Uczelni w zakresie rozwoju konkurencyjnych kierunków, stałego doskonalenia oferty dydaktycznej a także sprawnej i przejrzystej wewnętrznej organizacji Akademii.

Reforma nauki i szkolnictwa wyższego stwarza bardzo dobre perspektywy rozwoju Uczelni, ale stawia też przed nami wszystkimi wyzwania. Czekają nas miesiące trudnej pracy i poważnych dyskusji. Wierzę, że wspólnymi siłami wypracujemy takie rozwiązania, które pozwolą nam wykorzystać wszelkie szanse, jakie daje nowa ustawa. Da to początek trwałemu wzmocnieniu pozycji wrocławskiej Akademii Muzycznej i umożliwi nam dalszy rozwój. 

Wdrażanie ustawy trwać będzie przez kolejnych kilka lat. Z myślą o tym, by cały proces był przejrzysty, uruchomiliśmy witrynę internetową poświęconą zmianom w AMKL. Jestem przekonany, że transparentność naszych działań umożliwi ich pełne zrozumienie i przekona członków społeczności akademickiej do aktywnego włączenia się w ten proces. Zwracam się też z prośbą do całej społeczności o przychylność i zaufanie wobec zaproponowanych zmian. Jestem pewien, że razem zbudujemy silną i konkurencyjną w kraju i na świecie uczelnię muzyczną przyszłości!

 

prof. Grzegorz Kurzyński
Rektor

Wrocław, 28 grudnia 2018 r.