VI Ogólnopolski Kongres Studentów Muzykoterapii:

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Kongresie Studentów Muzykoterapii – „Pionierzy wrocławskiej muzykoterapii - wczoraj i dzisiaj” w dniach 4 i 5 kwietnia 2019 roku. Organizatorami konferencji są Zakład Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Muzykoterapii. Temat przewodni kongresu stwarza okazję do wymiany doświadczeń między pokoleniami  wykładowców, absolwentów i studentów specjalności muzykoterapia. Do zaprezentowania referatów, doniesień i warsztatów zapraszamy nie tylko studentów i  doktorantów, ale również  wszystkich absolwentów powyższej specjalności na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Konferencja wpisuje się w obchody 70-lecia Akademii, zachęcamy zatem do wspomnień związanych z pierwszymi wykładowcami studiów z muzykoterapii we Wrocławiu, jak i dyskusji na temat rozwoju muzykoterapii w Polsce. Miejscem obrad będzie: Sala Kameralna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
Pytania prosimy kierować na e-mail: kolo.mt@amuz.wroc.pl.

Serdecznie pozdrawiamy
dr Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk, Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Muzykoterapii
Nikola Warda, Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Muzykoterapii