Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza młodych adeptów sztuki dyrygenckiej do udziału w VIII Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII.

Odbędzie się on w dniach 11-14.12.2019 r., a jego organizatorem jest Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 
Turniej otwarty jest dla dyrygentów urodzonych po 11 grudnia 1989 r.

Konkursowe dni będą też szansą nawiązania ciekawych kontaktów artystycznych, wzbogacenia repertuaru o nowe pozycje literatury muzycznej oraz sposobnością poznania jednego z najpiękniejszych miast w Polsce – Wrocławia.

⇒ Regulamin Turnieju


The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław invites young trainee choir conductors to participate in the 8th International Choir Conducting Competition 'TOWARDS POLYPHONY'

The event will be held from 11th to 14th of December 2019, and it will be hosted by the Faculty of Music Education, Choir Singing and Conducting and Church Music of the Academy of Music in Wrocław. 
 

The 8th International Choir Conducting Competition is open to conductors born after 11th of Dec 1989.

The Competition will be a chance to establish interesting artistic contacts, to enrich one's repertoire with new works and to familiarize oneself with Wrocław, one of the most beautiful cities in Poland. 
We invite you to participate in 'TOWARDS POLYPHONY'!

⇒ Competition Rules