XVII Warsztaty dla chórów i dyrygentów chóralnych

Warsztaty odbywać się będą w godzinach 9:00-18:00.