SZCZEGÓŁOWY ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASADY PUNKTACJI
NA EGZAMINACH WSTĘPNYCH NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW
NA ROK AKADEMICKI 2019/2020Załącznik nr 1
do Warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

TABELA PUNKTACYJNA

Egzaminy wstępne punktowane są według następującej tabeli:

Liczba punktów

Ocena

25-24

5+

23-22

5

21

5-

20-19

4+

18-17

4

16

4-

15-14

3+

13-11

3

10-1

2