Rektor Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu prof. Grzegorz Kurzyński Zarządzeniem nr 1/2019 z dnia 24.01.2019 r. w sprawie powołania zespołów roboczych do spraw realizacji zadań związanych z wdrożeniem „Ustawy 2.0” w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu powołał doraźne zespoły robocze, których zadaniem jest opracowanie rozwiązań w obszarach, które mają się zmienić zgodnie z wytycznymi nowej Ustawy. Członkami zespołów rektorskich są pracownicy różnych jednostek Akademii: 

Zespół rektorski ds. ewaluacji jakości działalności artystyczno-naukowej AMKL

 • prof. dr hab. Piotr Zaleski
 • prof. dr hab. Igor Cecocho
 • prof. dr hab. Urszula Marciniec-Mazur
 • dr. hab. Olga Ksenicz
 • dr hab. Marcin Bortnowski
 • dr Aleksandra Pijarowska, przewodnicząca
 • mgr Dorota Kanafa
 • mgr Agnieszka Stobiecka-Prokop

Zespół rektorski ds. koordynacji i terminarza wdrożenia Ustawy 2.0

 • prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa
 • prof. dr hab. Piotr Zaleski
 • prof. dr hab. Mieczysław Gawroński
 • prof. dr hab. Piotr Łykowski
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb
 • prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak
 • dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw.
 • mgr Irena Wolniewska, przewodnicząca
 • mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka
 • mgr Barbara Dobrzeniecka
 • mgr inż. Łucja Hartleb
 • mgr Joanna Skura

Zespół rektorski ds. ustroju i struktury organizacyjnej AMKL

 • prof. dr hab. Jarosław Pietrzak
 • dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny, prof. nadzw.
 •  prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak
 • dr hab. Robert Kurdybacha
 • dr hab. Jakub Stankiewicz
 • dr hab. Marcin Misiak
 • dr hab. Julita Przybylska-Nowak
 • dr hab. Aleksandra Rupocińska
 • dr hab. Paweł Jabłczyński
 • dr Aleksandra Pijarowska
 • dr Agnieszka Zwierzycka
 • dr Amelia Golema
 • mgr Irena Wolniewska
 • mgr Jakub Olejnik
 • mgr Katarzyna Bartos
 • mgr Magdalena Gomuła

Zespół ds. finansów AMKL

 • prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa,
 • prof. dr hab. Piotr Zaleski
 • mgr inż. Danuta Koprowska-Pasieka, przewodnicząca
 • mgr Barbara Dobrzeniecka

Zespół ds. szkoły doktorskiej i studiów podyplomowych AMKL

 • prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa, przewodnicząca
 • prof. dr hab. Anna Granat-Janki
 • dr Agnieszka Zwierzycka
 • dr Aleksandra Pijarowska
 • mgr Irena Wolniewska
 • mgr Beata Opala