ZGŁOSZENIA NA KURS Otwartej Akademii Muzycznej:

Aby wziąć udział w Kursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze Promocji i Organizacji Imprez lub przesłać pocztą na adres: 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Biuro Promocji i Organizacji Imprez
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław

z dopiskiem: "Otwarta Akademia Muzyczna”

Termin zgłoszeń upływa 22 października br.

Formularz jest też dostępny w Biurze Promocji i Organizacji Imprez. Wszystkich, którzy nie mają możliwości jego pobrania i wydrukowania zapraszamy do Akademii Muzycznej, istnieje możliwość wypełnienia fomularza i złożenia go na miejscu.

Biuro Promocji i Organizacji Imprez
pokój 006 F (bud. F),
wejście przez budynek A (główny hol)