ZGŁOSZENIA NA KURS Otwartej Akademii Muzycznej:

Aby wziąć udział w Kursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Biurze Promocji i Organizacji Imprez lub przesłać pocztą na adres: 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Biuro Promocji i Organizacji Imprez
pl. Jana Pawła II nr 2
50-043 Wrocław

z dopiskiem: "Otwarta Akademia Muzyczna”

TERMIN ZGŁOSZEŃ:
23 paździenika 2019 r.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:
25 października 2019 r., godz. 17.00
sala 119 A
(budynek A)
pl. Jana Pawła II nr 2

Formularz jest też dostępny w Biurze Promocji i Organizacji Imprez. Wszystkich, którzy nie mają możliwości jego pobrania i wydrukowania zapraszamy do Akademii Muzycznej, istnieje możliwość wypełnienia fomularza i złożenia go na miejscu.

Biuro Promocji i Organizacji Imprez
pokój 006 F (bud. F),
wejście przez budynek A (główny hol)