dr Małgorzata Szymańska

dr Małgorzata Szymańska

Jest absolwentką Wydziału Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W 2003 roku ukończyła Podyplomowe Studia Edukacji Artystycznej i Animacji Kultury w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 1995 roku otrzymała pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania muzycznego, w 2002 roku stopień nauczyciela dyplomowanego. W 2016 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – temat pracy doktorskiej – Metody nauczania gry na flecie podłużnym w edukacji szkolnej i zespołach fletowych.

Obecnie nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej im. I. Sendlerowej w Dobroszycach (woj. dolnośląskie) i wykładowca w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (zajęcia z metodyki edukacji muzycznej i gry na flecie podłużnym). Od roku 2017 pełni obowiązki Kierownika Katedry Edukacji Muzycznej we wrocławskiej Akademii Muzycznej.

Założycielka i kierownik artystyczny Zespołu Muzyki Dawnej „Carmen Alacre” (działającego od 1989 roku przy Szkole Podstawowej w Dobroszycach), koncertującego w kraju i za granicą, biorącego udział w ważnych wydarzeniach muzycznych, festiwalach, m.in. we Wrocławiu: „Wratislavia Cantans” (1994), „Maj z Muzyką Dawną” (2008), „Forum Musicum” (2012, 2014), w Międzynarodowych Świeradowskich Spotkaniach Zespołów Wykonujących Muzykę Dawną (1995, 1996, 2006), w Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie (2014) oraz konkursach, na których zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu: brązowe (1997, 2006, 2008), srebrne (1998, 2002 i 2009) i złote Harfy Eola (2003, 2010, 2012, 2014, 2018) oraz Grand Prix XXXVI Festiwalu w 2014 roku.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2001) i odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019), a także wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu II st., Nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Nagrodą Wojewody Wrocławskiego w Programie Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży „Talenty” oraz licznymi nagrodami specjalnymi Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu.

Kontakt: malgorzata.szymanska@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE