Kierownik Katedry Kompozycji
prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil

Kierownik Katedry Dyrygentury
prof. dr hab. Marek Pijarowski

Kierownik Katedry Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej
prof. dr hab. Anna Granat-Janki

Kierownik Zakładu Muzykoterapii
dr hab. Paweł Cylulko

Kierownik Katedry Fortepianu
prof. dr hab. Paweł Zawadzki

Kierownik Katedry Kameralistyki
prof. dr hab. Magdalena Blum

Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych
dr hab. Paweł Jabłczyński

Kierownik Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu
dr hab. Ryszard Żołędziewski, prof. AMKL

Kierownik Katedry Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej
dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL

Kierownik Katedry Muzyki Jazzowej
prof. dr hab. Jakub Stankiewicz

Kierownik  Katedry Wokalistyki
prof. dr hab. Piotr Łykowski

Kierownik Katedry Edukacji Muzycznej
dr Małgorzata Szymańska

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej
prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak

Kierownik Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów
prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak

Certyfikat MusiQuE