mgr Bartosz Kokosza

mgr Bartosz Kokosza

Urodził się w 1980 roku w Poznaniu. Ukończył Państwowe Liceum Muzyczne im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu w klasie wiolonczeli mgr Piotra Czajki, studia w Akademii Muzycznej im Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Stanisława Pokorskiego oraz studia podyplomowe w zakresie gry na wiolonczeli barokowej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pod kierunkiem dr hab. Jarosława Thiela.

Koncertuje w kraju i za granicą, skupiając swoją działalność na historycznych praktykach wykonawczych. Współpracuje z wszystkimi najważniejszymi polskimi zespołami muzyki dawnej: Wrocławska Orkiestra Barokowa – stała współpraca od 2007 roku, udział w licznych koncertach w kraju i za granicą, a także nagraniach płytowych wielokrotnie nagradzanych; The Violin Consort – stała współpraca od 2009 roku, udział w licznych koncertach i nagraniach, częsta współpraca z teatrami tańca (występy i nagrania z zespołem Cracovia Danza w kraju i za granicą), istotny element działalności zespołu to „Koncerty Familijne” organizowane przez Narodowe Forum Muzyki; Goldberg Baroque Ensemble – stała współpraca od 2012 roku, liczne koncerty i nagrania przywracające muzykę gdańskich mistrzów baroku. Współpraca dla odbudowy organów kościoła św. Trójcy Zakonu Franciszkanów w Gdańsku i udział w uroczystym koncercie z okazji odbudowy organów w 2018 roku, a także organów w kościele św. Jana w Gdańsku z uroczystą inauguracją w 2020 roku.

W 2019 roku zaangażował się również w projekt „Musica Warmiensis”, gdzie jako członek zespołu Cappella Warmiensis Restituta, wykonuje muzykalia odnalezione w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie. Pozostałe zespoły, z którymi współpracuje bądź współpracował to: Orkiestra Historyczna, Arte dei Suonatori, Consortium Sedinum, Accademia dell’Arcadia, Cappella 1547. Gościnnie występuje również z zagranicznymi zespołami takimi jak: Gächinger Kantorei Stuttgart (Niemcy), New Dutch Academy (Holandia), Collegium Marianum (Czechy).

Nieustannie doskonali swoje umiejętności, szczególnie w zakresie prowadzenia grupy continuo. Występuje regularnie jako solista i kameralista. Jest współzałożycielem i wiolonczelistą kwartetu smyczkowego Musicarius. Wspólnie z drugim kwartetem, który współtworzy – The Violin Consort, bierze udział w projekcie opracowania partii instrumentalnych wznawianych wydań kwartetów smyczkowych polskich kompozytorów romantycznych, przygotowywanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Od 2004 roku uczył w szkołach muzycznych w Wolsztynie, Wągrowcu i Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, kształcąc wielu przyszłych studentów Akademii Muzycznych. Prowadził też kursy – Szkoła Muzyczna w Bielsko-Białej (2017), Akademia Muzyczna we Lwowie (2017). Od 2012 roku prowadzi klasę wiolonczeli barokowej oraz Akademicką Orkiestrę Barokową w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Unikatowym w skali kraju, a także Europy projektem, który współtworzył, jest idea połączenia barokowych orkiestr akademickich trzech uczelni artystycznych: AM Poznań, AM Łódź, AMKL Wrocław w jedną Międzyuczelnianą Orkiestrę Barokową.

Gra na instrumentach zbudowanych przez Krzysztofa Krupę w 2004 i 2008 roku.

W swoim dorobku posiada ponad dwadzieścia płyt, z czego w ostatnich latach brał udział w nagraniu następujących:
1. Georg Frideric Haendel „Messiah”, Gaechinger Cantorey, Hans Christoph Rademann – dyrygent, 2020.
2. Antonio Maria Bononcini „La decolazzione di San Giovanni Battista” oratorio in due parti, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Andrzej Kosendiak – dyrygent, 2019.
3. Marcin Józef Żebrowski „Rorate Coeli, Magnificat, Missa Pastoritia”, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Andrzej Kosendiak – dyrygent, 2019.
4. Stanisław Moniuszko „Widma” kantata, sceny liryczne, według II części „Dziadów” Adama Mickiewicza, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Andrzej Kosendiak – dyrygent, 2018, FRYDERYK’18.
5. Johann Gottlieb Goldberg „Complet Harpsichord Concertos”, Goldberg Baroque Ensemble, Alina Ratkowska – klawesyn, dyrygent, 2018.
6. „Baroque Cantatas from Gdańsk”, Goldberg Baroque Ensemble, Andrzej Szadejko – dyrygent, 2018.
7. „Grand Tour – Baroque Road Trip”, The New Dutch Academy, Simon Murphy – dyrygent, altówka barokowa, 2017.
8. „Muzyka Francuskich Mistrzów” – nagranie live, Zamek Królewski w Warszawie, Orkiestra Historyczna, Martyna Pastuszka – prowadzenie zespołu, 2017.
9. O. Amando Ivanschiz „Sinfonia, Oratorium Primum, Missa Solemnissima S. Ottiliae Virginis”, Jasnogórska Muzyka Dawna, Orkiestra Historyczna, Martyna Pastuszka, Marcin Świątkiewicz – prowadzenie zespołu, 2016.
10. „Gdańskie Królestwo Kantat – Kantaty na Wniebowstąpienie i Święto Zesłania Ducha Świętego”, Goldberg Baroque Ensemble, Andrzej Szadejko – dyrygent, 2016.
11. „Brillante II” – Carl Czerny, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Carl Maria von Weber, Trio Brilliant – Magdalena Pilch, Marek Pilch, Bartosz Kokosza, 2015.
12. Stanisław Moniuszko „Litanie Ostrobramskie”, Chór Polskiego Radia, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Jacek Kasprzyk – dyrygent, 2014.

Kontakt: bartosz.kokosza@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE