Studia PODYPLOMOWE
Opłaty za kształcenie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022:
 

Studia podyplomowe


Opłata
za
1 semestr

 

Minimalna
liczba
słuchaczy

  Podyplomowe Studia Muzykoterapii:

2950 zł

10

  Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej,  
  Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

8500 zł

5

  Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej  
  w Szkolnictwie Muzycznym

4000 zł

15

  Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry  
  na Instrumencie

3500 zł

15

  Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

7800 zł

---

  Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

8200 zł

---

  Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

8200 zł

---

 
Certyfikat MusiQuE