Studia PODYPLOMOWE
Opłaty za kształcenie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023:
 

Studia podyplomowe


Opłata
za
1 semestr

 

Minimalna
liczba
słuchaczy

  Podyplomowe Studia Muzykoterapii:

3100 zł

10

  Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalnej,  
  Komputerowej oraz Muzyki Teatralnej i Filmowej

8950 zł

5

  Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespołowej  
  w Szkolnictwie Muzycznym

4200 zł

15

  Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowego Gry  
  na Instrumencie

3700 zł

15

  Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki

8200 zł

---

  Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

8600 zł

---

  Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki

8600 zł

---

 
Certyfikat MusiQuE