Orkiestra Smyczkowa Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Orkiestra Smyczkowa Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej zaczęła kształtować się w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo był to Zespół Odeonowy, stanowiący głównie warsztat praktyk studenckich. Od lat osiemdziesiątych do dnia dzisiejszego funkcjonuje jako Orkiestra Smyczkowa.

Pierwszym dyrygentem przygotowującym Zespół do praktyk studenckich był Radomir Reszke. Kolejnymi kierownikami byli: Maria Oraczewska-Skorek (1971), Lucjan Laprus (1972), Jan Ślęk (1973-1975), Janusz Ambros (1976-1981), Leon Hanek (1982-1985), Halina Bobrowicz (1986-1990) i Helena Tomaszek-Plewa (od 1991 r.). W latach 2006-2011 z Orkiestrą współpracował dr hab. Artur Wróbel.

Początkowa działalność koncertowa Orkiestry ograniczała się tylko do udziału w koncertach dyplomowych studentów. W miarę upływu lat znacznie zwiększyła się liczba występów, podczas których Orkiestra wielokrotnie prezentowała dzieła instrumentalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów różnych epok. Dużym sukcesem był udział zespołu w imprezach towarzyszących Festiwalowi Wratislavia Cantans – w koncertach Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej, udział w koncercie finałowym Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W stronę polifonii (1999), którego organizatorem był Wydział Edukacji Muzycznej, jak również prezentacja podczas VI Lago di Garda Music Festival – Międzynarodowego Festiwalu Chórów i Orkiestr nad jeziorem Garda (Włochy, 2012).

Wspólnie z Wydziałem Wokalnym Orkiestra wykonywała opery: Orfeusz i Eurydyka Ch. W. Glucka w 1996 r., Dydona i Eneasz H. Purcella w 1998 r. wodewil Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale J. Stefaniego w 2008 r. oraz Tolomeo et Alessandro lub korona wzgardzona D. Scarlattiego w 2010 r. Występowała również na Festiwalu Barbórkowym Chórów Studenckich, stale współpracowała z Big-Bandem Akademii Muzycznej, brała udział w koncertach cyklicznych: w Koncertach Kolęd, w Koncertach Wielkopostnych czy w Koncertach Dyplomowych.

W dotychczasowej swojej działalności Orkiestra współpracowała z wszystkimi chórami Akademii Muzycznej, a także z wieloma chórami wrocławskimi, między innymi z Chórem Akademickim Politechniki Wrocławskiej Consonanza, z Chórem Akademii Rolniczej Szumiący Jesion, z Żeńskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego Canto Ardente, z Kameralnym Chórem Męskim Cantilena. Z Orkiestrą występowało również wielu solistów – Agata Młynarska, Olga Ksenicz, Małgorzata Przybysz, Agnieszka Rehlis, Maria Zawartko, Bogdan Makal, jak również dyrygentów – Zofia Urbanyi-Krasnodębska, Aleksander Mazur, Tadeusz Zathey.

Orkiestra Smyczkowa Wydziału Edukacji Muzycznej jest do dzisiaj miejscem praktyk dla studentów Wydziału Edukacji Muzycznej. Zdobywają oni dzięki współpracy z zespołem cenne doświadczenia i uczą się oddziaływać na wrażliwość estetyczną swych przyszłych wychowanków poprzez przybliżanie im muzyki o wielkiej wartości.

Kierownikiem artystycznym zespołu jest prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa.

Certyfikat MusiQuE