Zachęcamy do udziału w trwającej rekrutacji do Akademii NOSPR!

Rekrutacja do Akademii NOSPR w sezonie artystycznym 2024/2025 odbywa się dla następujących grup instrumentów: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, puzon oraz perkusja. Program jest adresowany do młodych muzyków w wieku od 18 do 30 lat. Preselekcja odbędzie się na podstawie nadesłanych materiałów audio-wideo. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 16 sierpnia 2024 r. Informacja o wynikach I etapu rekrutacji zostanie przekazana każdemu kandydatowi w terminie do 7 września 2024 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w II etapie – przesłuchaniach w siedzibie NOSPR.

Program przesłuchań jest dostępny pod adresem: www.nospr.org.pl/pl/orkiestra/akademia

Więcej informacji dotyczących przesłuchań kwalifikacyjnych można uzyskać, kontaktując się pod adresem: http://akademia@nospr.org.pl

 

Certyfikat MusiQuE