HARMONOGRAM ZAJĘĆ - STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest w strukturze uczelni jednostką międzywydziałową, co oznacza, że prowadzi lektoraty dla studentów wszystkich wydziałów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich), II stopnia (magisterskich) oraz Szkoły Doktorskiej. Lektoraty są zajęciami wynikającymi z planów studiów, a to oznacza, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zadaniem lektoratu jest przygotowanie, ugruntowanie i poszerzenie umiejętności językowych studentów w zakresie ogólnym jak i języka specjalistycznego – terminologii muzycznej.

Funkcję kierownika Studium Języków Obcych pełni st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik.
Zatrudnieni w Studium lektorzy prowadzą następujące lektoraty:

na studiach stacjonarnych I stopnia:

  • st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik – lektorat języka angielskiego,
  • mgr Anna Karaś – lektorat języka włoskiego,
  • mgr Katarzyna Sroka – lektorat języka niemieckiego;


na studiach stacjonarnych II stopnia:

  • mgr Ewa Skotnicka – lektorat języka angielskiego,
  • mgr Anna Karaś – lektorat języka włoskiego,
  • mgr Katarzyna Sroka – lektorat języka niemieckiego;


w Szkole Doktorskiej:

  • st. wykł. Katarzyna Kamola-Łukasik – lektorat języka angielskiego,

 

W ramach lektoratów prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego w grupach językowych na czterech poziomach zaawansowania A1 (język włoski), B1, B2 i C1 wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Na studiach I stopnia lektorat kończy się na poziomie co najmniej B1, natomiast na studiach II stopnia na poziomie co najmniej B2.

Na studiach stacjonarnych I stopnia na Wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii; Instrumentalnym oraz Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej studentów obowiązuje jeden lektorat z możliwością wyboru, a nauka trwa cztery semestry. Na kierunku Jazz i muzyka estradowa studentów obowiązuje lektorat z języka angielskiego. Na Wydziale Wokalnym studentów obowiązują dwa lektoraty: lektorat języka włoskiego (sześć semestrów) i lektorat języka angielskiego lub niemieckiego do wyboru (cztery semestry). Każdy z lektoratów kończy się egzaminem końcowym.

Na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziałach: Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii; Instrumentalnym; Wokalnym oraz Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej studentów obowiązuje jeden lektorat z możliwością wyboru, a nauka trwa dwa semestry. Na kierunku jazz i muzyka estradowa studentów obowiązuje lektorat z języka angielskiego. Każdy z lektoratów kończy się egzaminem końcowym.

Wybranego lektoratu nie można zmienić po pierwszym, drugim ani trzecim semestrze.

Studenci studiów niestacjonarnych I i II stopnia uczęszczają na lektorat języka angielskiego przez dwa semestry, po czym zdają egzamin końcowy.

W Szkole Doktorskiej obowiązuje lektorat języka obcego nowożytnego (do wyboru angielskiego lub niemieckiego) i jest on prowadzony tylko na poziomie B2/C1. Lektorat kończy się egzaminem końcowym.

Lektorzy prowadzą konsultacje językowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz dla pracowników uczelni, a także konsultacje dla studentów objętych indywidualną organizacją studiów. Ponadto uczestniczą jako egzaminatorzy w komisjach egzaminacyjnych na egzaminach ze znajomości wybranego języka obcego odbywających się w ramach przewodów doktorskich.

Lektorzy systematycznie dokształcając się dokładają wszelkich starań, aby prowadzone przez nich zajęcia były merytoryczne, ciekawe, spełniały oczekiwania studentów oraz przygotowały ich do sprawnego stosowania nabytych umiejętności językowych w ich życiu zawodowym.


 

Certyfikat MusiQuE