dr hab. Paweł Cylulko

dr hab. Paweł Cylulko - magister muzykoterapii, magister edukacji muzycznej, pełni obowiązki kierownika Zakładu Muzykoterapii oraz pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Krajowej Rady Muzykoterapii. Posiada w swoim dorobku liczne publikacje z dziedziny muzykoterapii, w tym trzy monografie oraz artykuły naukowe. Do głównych kierunków zainteresowań naukowych należą: usprawnianie i wychowanie niepełnosprawnych dzieci z wykorzystaniem terapeutycznych walorów sztuki muzycznej oraz kształcenie adeptów muzykoterapii.