WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, TEORII MUZYKI i MUZYKOTERAPII

Kompozycja, Dyrygentura, Teoria Muzyki:

studia I stopnia:
I rok - dr Katarzyna Dziewiątkowska
II rok - dr Aleksandra Pijarowska
III rok - dr Miłosz Kula

studia II stopnia:
I rok - dr Sebastian Ładyżyński
II rok - dr Adam Porębski

Muzykoterapia: 

studia I stopnia:
I rok - dr hab. Sławomir Sidorowicz, prof. AMKL
II rok - dr Klaudia Kukiełczyńska-Krawczyk
III rok - dr hab. Paweł Cylulko

studia II stopnia:
I rok  - dr Daniela Colonna-Kasjan
II rok - dr Katarzyna Turek
 


WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

studia I stopnia:
I rok - mgr Dariusz Bator
II rok - dr Przemysław Jarosz
III rok - dr Tomasz Pruchnicki

studia II stopnia:
I rok - dr hab. Aleksandra Rupocińska
II rok - dr hab. Irena Olkiewicz


WYDZIAŁ WOKALNY

studia I i II st. - st. wykł. Irena Wolniewska


WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia I stopnia
I rok - ad. dr Amelia Golema
II rok- as. Magdalena Wojtas
III rok - ad. dr hab. Małgorzata Podzielny

studia II stopnia
I rok - prof. dr hab. Bogusława Orzechowska
II rok - st. wykł. Dorota Kanafa

Kierunek: muzyka kościelna

dr Marek Fronc