Celem kształcenia w ramach Studium Pedagogicznego jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych, niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Zajęcia prowadzone są w układzie semestralnym i trwają cztery semestry.

Zasady naboru

Studium adresowane jest do:
1. Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

  • kierunek – kompozycja i teoria muzyki, specjalności – kompozycja oraz teoria muzyki
  • kierunek – dyrygentura

Wydziału Instrumentalnego

  • kierunek – instrumentalistyka
  • kierunek – jazz i muzyka estradowa

Wydziału Wokalnego

  • kierunek – wokalistyka (studenci kierunku wokalistyka realizują program Studium Pedagogicznego wyłącznie na studiach II stopnia)

2. Doktorantów Akademii
3. Absolwentów Akademii i innych uczelni

Wymagane dokumenty:

  • 1 fotografia (format jak do dowodu osobistego),
  • dla absolwentów Akademii Muzycznej – dyplom ukończenia studiów,
  • 2-krotnie powiększona kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie studenta (PLIKI DO POBRANIA)
  • wniosek o przyjęcie do Studium Pedagogicznego (PLIKI DO POBRANIA).

Miejsce składania dokumentów:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich AMKL
50-043 Wrocław, Plac Jana Pawła II 2
bud.A, parter, pokój 006 A 

tel. +48 71 31 00 512

Kierownik Studium Pedagogicznego:
mgr Alicja Stachura-Pużyńska
e-mail: alicja.stachura-puzynska@amkl.edu.pl

Sekretarz:
mgr Agnieszka Jakubiak
e-mail: agnieszka.jakubiak@amkl.edu.pl , studium.pedagogiczne@amuz.wroc.pl