Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 73/2020 JM Rektora w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych i zasad korzystania z infrastruktury AMKL w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 21 lutego 2021 r. oraz z Zarządzeniem Nr 74/2020 JM Rektora i Zarządzeniem nr 5/2021 JM Rektora dotyczącymi zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programach studiów, programach studiów doktoranckich, programie kształcenia w Szkole Doktorskiej, programach studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia prowadzonych w  roku akademickim 2020/2021 w AMKL.

 


Od dnia 30 listopada br. wznawiamy możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych w siedzibie naszej Uczelni, a w przypadku zajęć z przedmiotu kierunkowego, również z udziałem pianisty lub pianistów. Prowadzenie zajęć indywidualnych będzie możliwe w trybie rotacyjnym według modelu: 

  • 30 listopada-6 grudnia: Wydział II – możliwe zajęcia indywidualne w siedzibie AMKL; Wydziały I, III, IV – wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym;
  • 7 grudnia-13 grudnia: Wydziały I, III, IV – możliwe zajęcia indywidualne w siedzibie AMKL; Wydział II – wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym;
  • 14 grudnia-20 grudnia: Wydział II – możliwe zajęcia indywidualne w siedzibie AMKL; Wydział I, III, IV – wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym;
  • 21-22 grudnia: Wydziały I, III, IV – możliwe zajęcia indywidualne w siedzibie AMKL; Wydział II – wszystkie zajęcia prowadzone w trybie zdalnym;

Wznowienie możliwości prowadzenia zajęć indywidualnych w siedzibie Uczelni nie jest równoznaczne z koniecznością ich prowadzenia w taki sposób. Jeśli nauczyciel akademicki lub student/doktorant/uczestnik innej formy kształcenia nie wyrazi zgody na prowadzenie/uczestnictwo w zajęciach indywidualnych w kontakcie bezpośrednim, wówczas zajęcia indywidualne winny być kontynuowane w trybie zdalnym. Zgody wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utrzymują ważność.

Ponadto podtrzymujemy możliwość pracy własnej studentów/doktorantów/uczestników innych form kształcenia na terenie obiektów Uczelni, przy czym począwszy od dnia 30 listopada br. (poniedziałek) konieczne będzie uprzednie zarezerwowanie sali w systemie Opticamp. Wszystkie osoby korzystające z sal prosimy o dokonywanie rezerwacji z zachowaniem co najmniej 15 minutowej przerwy pomiędzy kolejnymi udostępnieniami sali. Czas ten jest niezbędny na przeprowadzenie dezynfekcji oraz przewietrzenie sali.

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 62/2020 JM Rektora i z Zarządzeniem Nr 63/2020 JM Rektora, które określają zasady ogólne.

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie internetowej w Menu PRACOWNIK / PEDAGODZY powstała nowa zakładka kierująca bezpośrednio do strony: JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY.
 

 


Wytyczne dot. korzystania z Biblioteki AMKL:
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII ⇒
 

 


Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z bibliotek cyfrowych, repozytoriów i innych zasobów wiedzy ogólnej i muzycznej w otwartym dostępie:

BIBLIOTEKI CYFROWE ⇒
ZASOBY WIEDZY OGÓLNEJ I MUZYCZNEJ W OTWARTYM DOSTĘPIE ⇒