Najnowsze wytyczne dot. korzystania z Biblioteki AMKL:SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII ⇒
 Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi Komunikatami JM Rektora z dn. 19.05.2020 r. związanymi z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.05.2020 r. dotyczącym częściowego zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni:
 Załączniki do powyższego Komunikatu w wersji edytowalnej znajdują się na dole tej strony w plikach do pobrania.
 Uwaga:

Zarządzeniem Nr 19/2020 Rektora AMKL z dnia 11. maja 2020 r. wprowadzone zostały zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w naszej Uczelni. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej zkładce:

KALENDARZ AKADEMICKI 2019/2020 ⇒
 
 Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z bibliotek cyfrowych, repozytoriów
i innych zasobów wiedzy ogólnej i muzycznej w otwartym dostępie:
 

BIBLIOTEKI CYFROWE ⇒
ZASOBY WIEDZY OGÓLNEJ I MUZYCZNEJ W OTWARTYM DOSTĘPIE ⇒