Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowane zostało Zarządzenie nr 19/2021 JM Rektora z dnia 7 kwietnia 2021 r., w którym określone zostały tryb prowadzenia zajęć dydaktycznych i zasady korzystania z infrastruktury AMKL w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od 10 kwietnia 2021 r. do 25 kwietnia 2021 r. 

 

 


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie internetowej w Menu PRACOWNIK / PEDAGODZY powstała nowa zakładka kierująca bezpośrednio do strony: JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY.
 

 


Wytyczne dot. korzystania z Biblioteki AMKL:
SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE PANDEMII ⇒
 

 


Uprzejmie informujemy o możliwości korzystania z bibliotek cyfrowych, repozytoriów i innych zasobów wiedzy ogólnej i muzycznej w otwartym dostępie:

BIBLIOTEKI CYFROWE ⇒
ZASOBY WIEDZY OGÓLNEJ I MUZYCZNEJ W OTWARTYM DOSTĘPIE ⇒