Witamy na stronie internetowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Mimo że podstrony w niej zawarte mają przede wszystkim stanowić zwięzłe źródło informacji praktycznych, mam nadzieję, że parę moich osobistych refleksji umożliwi zapoznanie się z wyjątkową atmosferą artystyczną panującą w naszej Uczelni.

Akademia Muzyczna im. K Lipińskiego we Wrocławiu odgrywa ważną rolę w rozwoju, realizacji i promocji polskiej misji kulturowej i edukacyjnej, przyczyniając się do rozwoju dynamicznego i innowacyjnego społeczeństwa, dla którego sztuka muzyczna jest źródłem inspiracji i wartości.

Nasza Uczelnia oferuje szeroki wybór programów studiów na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, mających na celu stworzenie możliwości zatrudnienia absolwentów jako instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, dyrygentów, teoretyków, nauczycieli muzyki, muzykoterapeutów, stwarzając jednocześnie perspektywy do działań w całym obszarze szeroko pojmowanej kultury. Poprzez poszczególne stopnie studiów, zaawansowane studia podyplomowe, jak również głębokie zaangażowanie w stymulowaniu i motywowaniu studentów do kulturotwórczych działań, dostarczamy im najwyższego kalibru edukację artystyczną, pomagając w osiągnięciu doskonałości i staniu się wybitnymi artystami, liderami i obywatelami świata.

Muzyka klasyczna jest centralną częścią naszej kultury i dziedzictwa kulturowego, a dla naszej Akademii oznacza to, że programy studiów i szeroka gama publicznych koncertów dotyczą dziedzictwa pięciuset lat muzyki. Nie zaniedbujemy jednak współczesności. Nowoczesne trendy w muzyce są nam również bardzo bliskie,  gdyż gigantycznym skarbem muzyki jest jej różnorodność, charakteryzująca się wielością stylów, gatunków i idiomów, co jest zarówno zobowiązujące, jak i inspirujące do dalszego rozwoju i ciągłego aktualizowania naszych programów kształcenia. 

Na arenie międzynarodowej wrocławska Akademia Muzyczna współpracuje z wieloma uczelniami w Europie, a  na scenie krajowej współpraca obejmuje szkoły, uczelnie i instytucje kultury, co w znaczącym stopniu wzbogaca programy studiów, a także szereg innych działań związanych z propagowaniem sztuki muzycznej w społeczeństwie. Nasi absolwenci działają jako soliści, podejmują pracę w wybitnych orkiestrach, zespołach chóralnych i kameralnych, prowadzą niezliczone zespoły w ruchu amatorskim, kształcą dzieci i młodzież w szkołach muzycznych i ogólnokształcących, prowadzą badania nad różnymi aspektami wykonawstwa i twórczości muzycznej, tworzą nowe dzieła muzyczne czy też oddziałują terapeutycznie poprzez muzykę (muzykoterapia).

Rzecz również istotna – to nasza infrastruktura, obejmująca 6 budynków, w których znajdują się w pełni nowoczesne sale dydaktyczne i ćwiczeniowe, a także znakomite sale koncertowe i studia nagraniowe ze sprzętem najwyższej klasy.

Swoją 70-letnią historią pokazujemy, że promujemy doskonałość i innowacyjność w wielu obszarach muzycznej edukacji, znajdując stałą inspirację u naszych studentów, w zaangażowaniu i wiedzy naszych pracowników oraz partnerów w kraju i za granicą. Miarą osiągnięć Akademii mogą być sukcesy jej studentów i absolwentów, stale zdobywających nagrody na liczących się konkursach muzycznych w kraju i za granicą. Ich codzienny wkład w życie artystyczne dowodzi, że poświęcenie naszej Akademii dla "doskonałości muzycznej" jest czymś więcej niż tylko jednym słowem w naszej misji: przenika każdy aspekt naszej pracy.

Wierzymy, że muzyka ma pozytywny wpływ na życie każdego z nas i że Akademia Muzyczna we Wrocławiu ma do odegrania ważną rolę w pomaganiu nam, by muzyka zajmowała należne jej miejsce w naszym życiu - w każdym wieku i na każdym etapie.

prof. Grzegorz Kurzyński
Rektor